Avís legal Avís legal

Actualització de l'informació i continguts

L'informació que apareix en el Portal es la vigent en la data de la seua última actualització. La Conselleria de Sanitat es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació de este Portal, podent llimitar o no permetre l'accés a este website.

La Conselleria de Sanitat realitza els màxims esforços per a evitar qualsevol error en els continguts que pogueren aparéixer en el Portal. No obstant això, la Conselleria de Sanitat no pot garantir la inexistència d'errors ni que el contingut de la informació es trobe permanentment actualitzat.

L'accés al Portal, així com l'us que es puga fer de l'informació que conté, son exclusivament responsabilitat de l'usuari. La Conselleria de Sanitat no es responsabilizarà de ningú perjudici que es puga derivar d'aquest accés o us d'información.

En el Portal de la Conselleria de Sanitat s'inclouen enllaços a pàgines de llocs web de tercers "link", la major part a pàgines d'Internet d'altres administracions públiques que s'han considerat d'interés per als usuaris. La Conselleria de Sanitat no assumix cap responsabilitat derivada de les connexions o els continguts d'estos enllaços.

Navegació, accés i seguretat

L'accés i la navegació del Portal suposa acceptar i conéixer les advertències legals, condicions i termes d'ús contingudes en este. La Conselleria de Sanitat realitza els màxims esforços per a oferir la navegació en les millors condicions i evitar els perjuís que pogueren ocasionar-se durant esta.

Este portal ha sigut dissenyat per a suportar els navegadors: Internet Explorer i Firefox. La Conselleria de Sanitat no es fa responsable dels perjuís, de qualsevol naturalesa, que pogueren ocasionar-se als usuaris per la utilització d'altres navegadors o versions per als quals ha sigut dissenyat el Portal.

Propietat intel.lectual

Els continguts d'aquest portal, excepte aquells en els que s'expresse el contrari, es publiquen baix llicència Creative Commons BY-NC-SA.

Protecció de dades

En compliment de la L.O. 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública li informa que les dades de caràcter personal que ens proporcione a l'omplir algun formulari d'inscripció, sol·licitud o consulta que aparega en la present Web, seran objecte de tractament i arreplegats en un fitxer de dades el responsable del qual és el corresponent òrgan superior o centre directiu de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

 

Per a exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les seues dades personals, en els termes i condicions previstos en la pròpia normativa vigent en matèria de protecció de dades, pot sol·licitar-ho per escrit en qualsevol dels registres de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut pública d'acord amb el següent procediment administratiu (accedir)

 

L'arreplega de les seues dades de caràcter personal es du a terme amb la finalitat principal de poder oferir i prestar-li els servicis oferits en la present web.

 

La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública farà ús de les dades de caràcter personal facilitats per vosté exclusivament per a les finalitats indicades. No compartim la informació subministrada amb tercers excepte exigència legal o de procediments legals, i en cap cas, venem este tipus d'informació.

 

La Conselleria Sanitat Universal i Salut Pública li informa que té implantades les mesures de seguretat d'índole tècnica i organitzatives necessàries que garantisquen la seguretat de les seues dades de caràcter personal i eviten la seua alteració, pèrdua, tractament i/o accés no autoritzat, segons el que disposa el R.D. 1720/2007, de 21 de desembre, pel que s'aprova el Reglament de desplegament de la L.O. 15/1999.Gràcies per visitar-nos.