icona telèfon crida a la vida

 

+717 003 717

 

 

 

Ací pots consultar el Pla de prevenció del suïcidi i maneig de la conducta suicida:

 

 

 

La conducta suïcida constitueix un problema multicausal, no té una explicació senzilla i hem de tindre sempre en compte diversos factors psicològics, socials, biològics, culturals i ambientals per poder ajudar.

 

Conèixer quins són els factors de risc i de protecció ens ajudaran a detectar un possible risc que podem evitar. Els factors de risc actuen de forma acumulativa, és a dir, quants més concórreguen en una persona, major probabilitat de que presente una conducta suïcida.

 

La importancia de cadascú dependrà sempre del context. Comprendre el context i en quina situació es troba la persona amb ideació suïcida, és indispensable per comprendre i valorar el risc de suïcidi.

 

Quins són els factors de risc?

 

Les persones amb conducta suïcida que mostren senyals d'advertiment tenen un risc més alt si compten amb algun dels factors que s'exposen tot seguit:

 

Sistema de Salut
 • Barreres per obtenir accés a l'atenció de la salut
Societat
 • Accés a mitjans utilitzables per suïcidar-se
 • Notificació inadequada pels mitjans de difusió
 • Estigma associat a comportaments de recerca d'ajudes
Comunitat
 • Desastres, guerres i conflictes
 • Estrés per desplaçaments i aculturació
 • Discriminació
 • Traumes o abusos
Relacions
 • Sentit d'aïllament i falta de suport social
 • Conflictes en les relacions, disputes, pèrdues
Individuals
 • Intent de suïcidi anterior
 • Trastorns mentals, depressió actual, desgast laboral o fatiga inexplicable
 • Consum nociu d'alcohol o d'altres drogues
 • Pèrdua de treball i capacitat financera
 • Desesperança
 • Dolor crònic o canvis en la salut
 • Antecedents familiars de suïcidi
 • Factors genètics i biològics
 • Canvi en les circumstàncies de treball

 

En contraposició als factors de risc estan els factors de protecció, orientant moltes intervencions de prevenció a l'enfortiment d'aquests factors.

 

Quins són els factors de protecció?

 

Com més factors protectors concórreguen en una mateixa persona, menor serà la probabilitat que la persona realitze un intent o una conducta suïcida. Alguns factors protectors són:

 

Personals
 • L'habilitat en la resolució de conflictes o problemes, de manera adaptativa.
 • La competència personal i tindre autoconfiança
 • L'estabilitat emocional, l'optimisme i una identitat personal desenvolupada
 • La capacitat per a demanar consell i ajuda quan sorgeixen dificultats
 • Sòlides relacions personals
 • Estratègies pràctiques positives d'afrontament i benestar com a mode de vida
Familiars
 • L'enfortiment de les relacions interpersonals i sobretot de l'entorn més proper, poden servir de gran ajuda
 • Recolzament familiar, caracteritzat per una alta cohesió social
Socials
 • Adoptar valors culturals i tradicionals
 • Integració social, manteniment d'activitats ocupacionals
 • Posseïr creences i pràctiques religioses, espiritualitat o valors positius
Sanitaris
 • Proporcionar una Atenció Integral per part de l'equip multidisciplinar, continua i a llarg termini en persones amb trastorns mentals, amb malaltia física o amb abús d'alcohol
 • Educacin per a la salut mental, la prevenció i promoció de la salut
 • Sistema sanitari universal