icona telèfon crida a la vida

 

+717 003 717

 

 

 

Ací pots consultar el Pla de prevenció del suïcidi i maneig de la conducta suicida:

 

 

 

    

A partir del Programa d'Acció per superar les bretxes de salut mental de l'OMS del 2008, es va considerar el suïcidi com una prioritat,a fi de proporcionar assessorament tècnic basat en dades científiques per a la millora i l'ampliació de la prestació de serveis.

 

El Pla d'Acció sobre Salut Mental de l'OMS 2013 - 2020 ha compromés els estats membres a reduir un 10 % la taxa de suïcidi per al 2020. Posteriorment, en el 2014 l'OMS va publicar l'informe "La prevenció del suïcidi, un imperatiu global", per a encoratjar els països de la importància de disposar d'un pla de prevenció del suïcidi, que es considerara d'alta prioritat.

 

Així, la Generalitat Valenciana, complint el seu compromís polític, ha elaborat el Pla de Prevenció del Suïcidi i Maneig de la Conducta Suïcida de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, que s'engloba en els objectius de l'Estratègia Autonòmica de Salut Mental de la Comunitat Valenciana 2016 - 2020, com una de les accions prioritàries a tirar endavant.

 

 

A partir de l'elaboració del Pla de prevenció del suïcidi i maneig de la conducta suïcida, s'han elaborat quatre guies informatives per a diferents entorns: sanitat, educació i població en general.

 

L'objectiu d'aquestes guies és proporcionar al personal sanitari, educatiu, per als mitjans de comunicació i la població en general, la informació necessària per detectar qualsevol tipus de conducta suïcida a qualssevol dels àmbits, superant els mites al voltant del suïcidi i poder-lo prevenir.